ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

Ανώτερα Θεωρητικά:
Ειδικό Αρμονίας, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση, Διεύθυνση Χορωδίας και Ορχήστρας

Υποχρεωτικά Θεωρητικά:
Solfège, Θεωρία, Αρμονία, Μουσική Δωματίου, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, Οργανογνωσία


Καθηγητές
(Αλβαβητικά)
                        Σωκράτης Γεωργιάδης
                        Φαίδρα Γιαννέλου
                        Ιωάννης Κοντίτσης
                        Ξανθή Κουρούνη
                        Δημήτρης Λιωνής
                        Διονύσης Νήρος
                        Μαρία Στεφανή
                        Βασίλης Φόστερ

Επιμελήτριες:
                        Αγγελική Αρβανίτη
                        Ευρυδίκη Παπαοικονόμου


Τηλ. 210-6710355
info@panarmonio.com

Facebook
Panamonio Conservatory
Linkedin