ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Καθηγήτριες:

          Άννα Λάκη
          Ασπασία Τρίγκα

Τηλ. 210-6710355
info@panarmonio.com

Facebook
Panamonio Conservatory
Linkedin