ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


  • Για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου
  • Για εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία
Το Ωδείο μας διαθέτει εξειδικευμένους καθηγητές
για ατομικά και ταχύρυθμα μαθήματαΤηλ. 210-6710355
info@panarmonio.com

Facebook
Panamonio Conservatory
Linkedin