ΤΜΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

Καθηγητές:
(Αλφαβητικά)

                Σταυρούλα Αραμπατζή
                Βαλέριος Ισμαγκίλωφ
                Ιρίνα Κουζνετσόβα
                Ειρήνη Ναστούλη
                Διονύσης Νήρος
                Ιφιγένεια Παπαδογιάννη
                Ανδρέας Ρεντούλης
                Μαρία Στεφανή
                Δημήτρης Τουφεξής
                Τάκης Φαραζής

Διδάσκαλοι:

                Αγγελική Αρβανίτη
                Αγγελική Παπαδημητρίου

Τηλ. 210-6710355
info@panarmonio.com

Facebook
Panamonio Conservatory
Linkedin