ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ

Μουσική προετοιμασία: Βαλέριος Ισμαγκίλωφ

Ειδικός Σύμβουλος: Ζάχος ΤερζάκηςΣτοιχεία Μελοδραματικής (αρχείο pdf)Τηλ. 210-6710355
info@panarmonio.com

Facebook
Panamonio Conservatory
Linkedin