ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Καθηγητές:
(Αλφαβητικά)

          Νίνα Καλούτσα
          Κατερίνα Οικονόμου
          Ζηνοβία Πουλή

Διδάσκαλοι:

          Ελλήνα Ιωαννίδου
          Μαρία Στεφανή

Ειδικός Σύμβουλος: Ζάχος ΤερζάκηςΎλη κατάταξης και εξετάσεων (αρχείο pdf)
Τηλ. 210-6710355
info@panarmonio.com

Facebook
Panamonio Conservatory
Linkedin