ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

Καθηγητές:

(Αλφαβητικά)

          Βασίλης Καναράς
          Δημήτρης Κοτρωνάκης
          Πέτρος Πολίτης

Τηλ. 210-6710355
info@panarmonio.com

Facebook
Panamonio Conservatory
Linkedin